จำนวนผู้เข้าชม : 122

   


คุมประพฤติ ร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษ และพิจารณาการลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) [2021-07-04]

คุมประพฤติ ร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษ และพิจารณาการลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางจันทร์พิมพ์ บัวกลิ่น พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษ และพิจารณาการลดวันต้องโทษจำคุก ตามกฏกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก หรือการพักการลงโทษ และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมี นายถวิล โคตรสมบัติ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานฯ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)