จำนวนผู้เข้าชม : 143

   


คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ [2021-06-30]

คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐา พิมพ์วงษ์เกตุ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิตรพันธ์ กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)