จำนวนผู้เข้าชม : 82

   


คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ [2021-06-24]

คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ


         
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งจัดโดยกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยมี วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี และวิทยากรจากภายนอก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม บรรยายเรื่อง การสร้างงาน สร้างอาชีพ,จิตวิทยาในการทำงาน,การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ,การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการฝึกอาชีพการใช้สื่อโชเชี่ยลในการทำธุรกิจออนไลน์ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสมัครงานฯ กับสำนักงานจัดหางานฯ ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ๔ คน วันนี้ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ระลอกใหม่อย่างเคร่งครัด โดยการมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์. 


                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)