จำนวนผู้เข้าชม : 146

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมหารือกับบริษัท สยามเฟอร์จิง จำกัด ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เตรียมตำแหน่งงานรองรับ 20 อัตรา [2021-06-23]

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ และนางสาวพวงทิพย์ นวลขาว ผู้อำนวยการกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ ร่วมประชุมกับผู้แทนจาก บริษัท สยามเฟอร์จิง จำกัด ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Online Conference) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจ้างงานผู้ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ถูกคุมความประพฤติ ให้เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานตรวจสอบสินค้า และพนักงานขนส่งสินค้า จำนวน 20 อัตรา 

          ซึ่งการหารือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการเข้าร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนำร่องในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้กระทำผิด อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้กระทำผิดไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งที่ผ่านมากรมคุมประพฤติได้มุ่งเน้นการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีกระบวนการส่งต่อผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีงานทำตรงตามทักษะที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป