จำนวนผู้เข้าชม : 113

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ [2021-06-14]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

 

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวประกาศมาศ น้อยสุวรรณ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี คณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา ร่วมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามโครงการ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙ ด้วยการคัดกรองโดยมีมาตรการเคร่งครัด ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ คอยจัดสรรให้เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในการรายงานตัว และล้างมือด้วยเจลแอลกอล์ฮอล์  ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้จัดเตรียมมาเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย  ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอท่ามะกา (วัดท่ามะกา) ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)