จำนวนผู้เข้าชม : 28

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความพร้อมสถานที่กักตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2021-06-07]