จำนวนผู้เข้าชม : 122

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [2021-06-05]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามโครงการ คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙ด้วยการคัดกรองโดยมีมาตรการเคร่งครัด ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ คอยจัดสรรให้เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในการรายงานตัว และล้างมือด้วยเจลแอลกอล์ฮอล์ ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้จัดเตรียมมาเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย วันนี้ (๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอไทรโยค (เทศบาลตำบลวังโพธิ์) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)