จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


สนง.คป.ชม.นำบุคลากร ชุดที่ 3 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [2021-06-05]