จำนวนผู้เข้าชม : 32

   


คุมประพฤติสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ พักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น [2021-06-01]