จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับชมสื่อวีดิทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” [2021-05-29]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับชมสื่อวีดิทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมรับชมสื่อวีดิทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” สำหรับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ “โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีระยะสั้น” ที่ยังไม่เคยอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ซึ่งพร้อมน้อมนำแนวทาง “โคกหนองนา โมเดล” ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตน จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

 #คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี