จำนวนผู้เข้าชม : 158

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันแต่งกายด้วย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ [2021-05-21]

คุมประพฤติกาญจนบุรี รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันแต่งกายด้วย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วมกันรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)