จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลจังหวัดกาญจนบุรี [2021-05-19]

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำงานบริการสังคม แบบกลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศาลจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ถูกคุมความประพฤติ สมาชิก TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ บริเวณโดยรอบหลังศาลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  

 #คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #TO_BE_NUMBER_ONE