จำนวนผู้เข้าชม : 311

   


กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย ถุงมือ และชุด PPE จาก บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19 [2021-05-17]

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2564) กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัย  ถุงมือ และชุด PPE รวมกว่า 21,000 ชิ้น จากนักศึกษา บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพื่อป้องกันภัย COVID-19 ในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจงานคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับนายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล  ประธานนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส.) และคณะ  พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น  ถุงมือ 10,000 ชิ้น และชุด PPE 1,000 ชุด เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่างปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ

นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล  กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขยายวงกว้าง บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 จึงมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติที่จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ถูกคุมความประพฤติ  ผู้ตรวจพิสูจน์  และผู้พักการลงโทษ ในนาม บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 มีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และพร้อมเป็นกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเป็นแรงใจให้แก่เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  กล่าวขอบคุณในความห่วงใยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ  ซึ่งทางกรมคุมประพฤติก็จะถือโอกาสนี้ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ตรวจพิสูจน์ และผู้พักการลงโทษ  สำหรับหน้ากากอนามัย  ถุงมือ และชุด PPE ที่ได้รับจะนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ  และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส และให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการได้อย่างปลอดภัย