จำนวนผู้เข้าชม : 105

   


คุมประพฤติ ดำเนินการแจ้งคำวินิจฉัย และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔) [2021-05-15]

คุมประพฤติ ดำเนินการแจ้งคำวินิจฉัย และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)


      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมความประพฤติ ดำเนินการแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  จำนวน ๑ ราย ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ให้นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต่อไป เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา.

 

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)