จำนวนผู้เข้าชม : 369

   


กรมคุมประพฤติเร่งฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด่านหน้า เพื่อป้องกันโควิด-19 [2021-05-11]

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564 ) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขยายวงกว้าง  จึงมีความห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ในการทำงานที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ อีกทั้งเป็นนโยบายของ สาธารณสุขและ ศบค. เป็นการป้องกันและลดความรุนแรง จึงให้กรมคุมประพฤติในส่วนกลางประสานไปยังกรมควบคุมโรคและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ในส่วนสำนักงานคุมประพฤติภูมิภาคให้ประสานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ตั้งสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ สำหรับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งบางแห่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปบ้างแล้ว

 

ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานตามแนวทางมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ทั้งตนเองและสังคม