จำนวนผู้เข้าชม : 81

   


คุมประพฤติ ดำเนินการปฐมนิเทศแบบกลุ่มพร้อมทั้งแจ้งคำวินิจฉัย และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) [2021-05-08]

คุมประพฤติ ดำเนินการปฐมนิเทศแบบกลุ่มพร้อมทั้งแจ้งคำวินิจฉัย และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)


      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และ นายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมความประพฤติ ดำเนินการปฐมนิเทศแบบกลุ่มพร้อมทั้งแจ้งคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  จำนวน ๔ ราย ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ให้นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต่อไป เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา.

 

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)