จำนวนผู้เข้าชม : 72

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอไทรโยค [2021-05-08]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอไทรโยค

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙” ด้วยการคัดกรองโดยมีมาตรการเคร่งครัด ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ คอยจัดสรรให้เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในการรายงานตัว และล้างมือด้วยเจลแอลกอล์ฮอล์ ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้จัดเตรียมมาเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทรโยค (เทศบาลตำบลวังโพธิ์) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

 

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)