จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจำแนกความเสี่ยงและสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการบทบาท Administrator และ User ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Zoom Meeting) [2021-04-28]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจำแนกความเสี่ยงและสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการบทบาท Administrator และ User ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Zoom Meeting)

     วันนี้ (๒๘ เมษายน ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ   พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจำแนกความเสี่ยงและสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการบทบาท Administrator และ User ในรูปแบบออนไลน์ อบรมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Zoom Meeting)  โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งการอบรมจัดเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๘ เมษายน ๒๕๖๔)