จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ท่าน อ.ส.ค.นิวัน รักษ์พลเมือง ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอพนมทวน และคณะฯ ในโอกาสที่มอบเงินสมทบช่วยเหลือจัดโครงการแข่งประกวดทำอาหา [2021-04-06]

คุมประพฤติกาญจนบุรี และ ชมรม  TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ท่าน อ.ส.ค.นิวัน รักษ์พลเมือง ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอพนมทวน และคณะฯ ในโอกาสที่มอบเงินสมทบช่วยเหลือจัดโครงการแข่งประกวดทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ”

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ ชมรม  TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ ท่าน อ.ส.ค.นิวัน รักษ์พลเมือง ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอพนมทวน และคณะฯ ในโอกาสที่มอบเงินสมทบช่วยเหลือจัดโครงการแข่งประกวดทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ เมษายน ๒๕๖๔)