จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ (๒๕/๐๓/๒๕๖๔) [2021-03-25]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ (๒๕/๐๓/๒๕๖๔)

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ นางนริศา ปานสอาด ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายฯ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ รับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความรู้ หลักคิด เป้าหมาย ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป วันนี้(๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นวันที่๓ของการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)