จำนวนผู้เข้าชม : 73

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔) [2021-03-25]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายธีระ แก้วสว่าง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอพนมทวน และอำเภอเมืองกาญจนบุรี นำผู้กระทำผิดที่ได้รับการจำแนกตามสภาพปัญหา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทำสมาธิให้จิตสงบ ฝึกสติควบคุมอารมณ์ได้ เพิ่มพลังจิต รู้จักวิธีทำสมาธิเพื่อเอาชนะใจตนเอง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากทีมอาจารย์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๕๘ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ประกอบด้วย ผู้กระทำผิดที่ได้รับการจำแนกตามสภาพปัญหา ๕๒ คน เจ้าหน้าที่ฯ ๕ คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ๓ คน วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ วัดสิริกาญจนาราม (วัดเขาพุรางบน) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #TO_BE_NUMBER_ONE