จำนวนผู้เข้าชม : 89

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [2021-03-23]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔        

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายธีระ แก้วสว่าง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี.

 

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔)