จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ [2021-03-23]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ นางนริศา ปานสอาด ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายฯ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ รับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความรู้ หลักคิด เป้าหมาย ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔)