จำนวนผู้เข้าชม : 93

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [2021-03-22]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

 

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายไพบูลย์ อัจจิมากาญจน์ ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอศรีสวัสดิ์(องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด) ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔)