จำนวนผู้เข้าชม : 106

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง [2021-03-16]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ความรู้เรื่องป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายต่างๆ และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน ตอบปัญหารับของรางวัล และแนวคิดในการกลับตนเป็นคนดีของสังคม ให้นักเรียนฟังเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เน้นการมีส่วนร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อย่างดียิ่ง ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประเภทบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียน ๒๗๑ คน และคณะครู ๔ คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ,เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่จากเรือนจำกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการดังกล่าวฯ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔)