จำนวนผู้เข้าชม : 63

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย นำสมาชิกแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด [2021-03-04]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายปฏิญญา แกะกระโทก ผอ.สคป.จ.นม.สาขาพิมาย  มอบหมายให้ นางนัยเนตร หงวนกระโทก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำสมาชิกแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) ณ ห้องหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา