จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี,ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอกุยบุรี,องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE [2021-03-04]