จำนวนผู้เข้าชม : 112

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ [2021-03-03]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วย นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ โดยมี นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมฯ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช (ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๗ ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งประกอบไปด้วยประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ มีนาคม ๒๕๖๔)