จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ [2021-03-01]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๔

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสุภาพรรณ บุนนาค พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ และ นางวริณทร ใจบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภายใต้มาตรการป้องกันการะแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ อย่างเข้มงวด ซึ่งมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑ มีนาคม ๒๕๖๔)