จำนวนผู้เข้าชม : 100

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [2021-03-01]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับอนุมัติโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคี ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๙ กองพลทหารราบที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑ มีนาคม ๒๕๖๔)