จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ เนื่องจากผู้พ้นการคุมความประพฤติประกอบอาชีพทำสวนผัก [2021-02-24]