จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดำเนินกิจกรรมสอนงาน การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2021-02-24]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดำเนินกิจกรรมสอนงาน การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ


         
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการนำอุปกรณ์ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานคุมประพฤติทุกภารกิจ ในสำนักงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) ตามที่กรมคุมประพฤติมีแนวทางให้นำมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการลดความแออัดในเรือนจำ มาใช้กับ ผู้ถูกคุมความประพฤติ มาตรา ๕๖ ,ผู้ได้รับการพัก/ลดวันต้องโทษ และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี. 


                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

 #คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #คืนโอกาสสร้างความยุติธรรม #กำไลEM

“ให้โอกาส คืนอิสรภาพ เพิ่มความมั่นใจ สู่สังคมปลอดภัย”