จำนวนผู้เข้าชม : 79

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [2021-02-23]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมี นายไพบูลย์ อัจจิมากาญจน์ ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอศรีสวัสดิ์(องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด) ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)