จำนวนผู้เข้าชม : 74

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพิมาย [2021-02-16]

 

 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายปฏิญญา แกะกระโทก ผอ.สคป.จ.นม.สาขาพิมาย  มอบหมายให้ นางนัยเนตร หงวนกระโทก พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาสาสมัคร  คุมประพฤติ แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน สมาชิกเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๗ คน     ณ หอประชุมอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายและเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา