จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ติดตามผู้ขอรับทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพเลี้ยงหนูนา นายโยธิน เชิงชาญฤทธา ผู้เข้ารับการฟื้นฟู เลขทะเบียน 623/2562 [2021-02-04]