จำนวนผู้เข้าชม : 123

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [2021-01-28]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔


         
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จัดโดยกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งมี นางสาวกฤชญา ตั้งสุวรรณศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่ม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ๖ คน วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ระลอกใหม่อย่างเคร่งครัด โดยการมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์. 


                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๘ มกราคม ๒๕๖๔)