จำนวนผู้เข้าชม : 73

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประชุมชี้แจง อาสาสมัครคุมประพติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมายเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ [2021-01-28]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประชุมชี้แจง อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติและออกติดตามผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่มีเงื่อนไขติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย