จำนวนผู้เข้าชม : 108

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม [2021-01-28]

วันนี้ (28 มกราคม 2564) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการรายงานแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) และมีการพิจารณาแนวทางการกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุม ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246