จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


สคป.จ.ชม.การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronic Monitoring : EM ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ [2021-01-27]