จำนวนผู้เข้าชม : 69

   


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประสานจับกุมผู้เข้าเข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้ทำลายอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) [2021-01-27]