จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/2 ประจำปี 2564 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นปร [2021-01-26]