จำนวนผู้เข้าชม : 179

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติภารกิจตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔) [2021-01-19]

อาสาสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติภารกิจตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔)

 

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จากอำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอท่าม่วง จำนวน ๙ ท่าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ ที่เน้นย้ำในการดำเนินการภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  โดยประชาชนที่มาติดต่อเจ้าหน้าที่ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัย สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติ ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้าง เพื่อรองรับการให้บริการของประชาชนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว วันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ มกราคม ๒๕๖๔)