จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดการประชุมลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี [2021-01-12]