จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


คุมประพฤติ ร่วมแถลงข่าวสรุปสถิติ และพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี [2021-01-05]

คุมประพฤติ ร่วมแถลงข่าวสรุปสถิติ และพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวสรุปสถิติ และพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ซึ่งมีหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ อย่างเข้มข้น ภายใต้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน ๓๑ จุด จุดตรวจรองหรือด่านชุมชน จำนวน ๙๘ จุด เพื่อป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างเข้มข้น  สำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี สรุปได้ดังนี้  

- เกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๙๗ ครั้ง

- ผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑๑๐ ราย

- ผู้เสียชีวิต จำนวน ๗ ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด จากผลการดำเนินการ ทั้ง ๑๓ อำเภอ วันนี้ (๕ มกราคม ๒๕๖๔) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

       

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๕ มกราคม ๒๕๖๔)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #ใครใส่EM #ดื่มขับจับติดEM และ #ปีใหม่ไม่อยากใส่EM #ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ #คุมประพฤติใส่ใจสร้างความปลอดภัยทางถนนเมาขับจับติดEM

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ