จำนวนผู้เข้าชม : 137

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (Master Chef คุมประพฤติ) [2020-12-24]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (Master Chef คุมประพฤติ)

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย พนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมความประพฤติและพนักงานคุมประพฤติกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (Master Chef คุมประพฤติ) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยเป็นการฝึกทำอาหารประเภทคาว และอาหารประเภทหวาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนและเตรียมความพร้อมเข้าประกวดทำอาหาร (Master Chef) ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รวมทั้งสิ้น  ๑๐ ราย และเจ้าหน้าที่ฯ ๔ คน  ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ระลอกใหม่อย่างเคร่งครัด โดยการมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์.

                                ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)