จำนวนผู้เข้าชม : 148

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี โดยศูนย์แคร์ ดำเนินการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ (รับจ้างซัก – รีดผ้า) ให้กับ ผู้พ้นการคุมความประพฤติ อำเภอท่ามะกา [2020-12-21]

คุมประพฤติกาญจนบุรี โดยศูนย์แคร์ ดำเนินการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ (รับจ้างซัก – รีดผ้า) ให้กับ ผู้พ้นการคุมความประพฤติ อำเภอท่ามะกา

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดย นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมความประพฤติและพนักงานคุมประพฤติกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยศูนย์แคร์ดำเนินการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ (รับจ้างซักผ้า – รีดผ้า) ให้กับ ผู้พ้นการคุมความประพฤติ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เลขทะเบียนที่ พ.๑๗๔/๒๕๖๓) เพื่อนำไปประกอบอาชีพรับจ้างซักผ้า – รีดผ้า ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้พ้นการคุมความประพฤติรายดังกล่าว ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ จะมีการติดตามและช่วยเหลือต่อไป  วันนี้ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)