จำนวนผู้เข้าชม : 73

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2020-12-17]