จำนวนผู้เข้าชม : 92

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชุมและสำรวจสถานที่ในพื้นที่เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว [2020-12-16]