จำนวนผู้เข้าชม : 174

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมงาน จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” [2020-12-14]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมงาน จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ ร่วมงาน จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตณ สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง เพื่อแสดงความจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน บรรยากาศภายในงานทุกภาคส่วนได้ร่วมรับชมวีดีทัศน์การเปิดงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากนั้น พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ และสถานการณ์การทุจริตและร่วมกันรับฟังธรรมเทศนา ในหัวข้อต้านโกง จากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)