จำนวนผู้เข้าชม : 125

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปี 2563 [2020-12-09]

               วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) นายวีรพันธ์ พวงเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมด้วยนางวิรวรรณ บรรจงช่วย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี 2563 แด่พระสงฆ์จากกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม จำนวน 3 รูป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร